hi  hi   hi    from ussssss
hi  hi   hi    from ussssss

hi hi hi from ussssss

Regular price $215.00

 

small blankie for yourself

--- a baby

------------ one lucky pooch       (  !!!!!!!!!!!!!!  )

 _______________  or lay it on the couch to decorate

                                

 

                     hi                                 hi                           hh iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

bonjour                                  allô                          ciao                                hola    

guten tag                                        merhaba                        habari

               jambo                           salama aleikum                          sain bainuu        szia

                          salaam      olà                 zdras-tvuy-te                          

                  nay hoh                                                                                  sannu

                                                                    ahn-young-ha-se-yo

                                             namaste

ni hau                                                                                       konnichiwa

                                                         ohayo                       hallo

 

 

small  _throw // baby blanket //// couch drawing

- 28" x 33" ; linen with cotton batting

one of a kind, hand embroidered

 

 s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket | s

 s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket | s

 s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket | s

 s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket | s

 s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket | s

 s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket | s

 s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket | s

 s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket | s

 s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket | s

 s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket | s

 s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket | s

 s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket s | blanket | s